ფრიდრიხ ებერტი

ფრიდრიხ ებერტი დაიბადა ჰაიდელბურგში, 1871 წლის თებერვალში და გარდაიცვალა 1925 წლის თებერვალში. ალბერტ იყო ვაიმარის გერმანიის პირველი პრეზიდენტი და მნიშვნელოვანი იყო ვაიმარის კონსტიტუციის დანერგვაში, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ვეიმარის რესპუბლიკის დაშლის საქმეში.

ვერსალის ხელშეკრულება იყო პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დასრულდა 1918 წელს, რუსეთის რევოლუციის და…