ხალხები, ერები, მოვლენები

1895 წლის ზოგადი არჩევნები

1895 წლის ზოგადი არჩევნები

ინგლისი

C + LU 1,521,938 ხმა (51.9%) 343 დეპუტატის არჩეულია

ლ 1,369,598 ხმა (46,7%) 112 დეპუტატმა აირჩია

ILP 40,056 ხმა (1.1%) 0 დეპუტატი აირჩია

N 2.089 ხმა (0.1%) 1 დეპუტატის არჩეულია

უელსი

C + LU 103,802 ხმა (42.2%) 9 დეპუტატი აირჩიეს

ლ 144,216 ხმა (56.8%) 25 დეპუტატმა აირჩია

დანარჩენებმა 2,677 ხმა (1.0%) აირჩიეს 0 დეპუტატი

შოტლანდია

C + LU 214,403 ხმა (47.4%) 31 დეპუტატი აირჩია

ლ 236,446 ხმა (51,7%) 39 დეპუტატი აირჩია

ILP 4,269 ხმა (0.9%) 0 დეპუტატმა აირჩია

ირლანდია

C + LU 54,629 ხმა (26.0%) 19 დეპუტატი აირჩია

ლ 15,006 ხმა (7.1%) აირჩია 1 დეპუტატი

N 150,870 ხმა (66.9%) 81 დეპუტატი აირჩია

უნივერსიტეტები

C + LU 9 დეპუტატის არჩეულია

სულ ბრიტანეთი

C + LU 1,894,772 ხმა (49.1%) 411 დეპუტატი აირჩია

ლ 1,765,266 ხმა (45,7%) 177 დეპუტატის არჩეულია

ILP 44,325 ხმა (1.0%) 0 დეპუტატი აირჩია

N 152,959 ხმა (4.0%) 82 დეპუტატი არჩეულია

C + LU = კონსერვატორები + ლიბერალური კავშირისტი

L = ლიბერალები

ILP = დამოუკიდებელი ლეიბორისტული პარტია

N = ნაციონალისტები (ირლანდიელები)

დაკავშირებული შეტყობინებები

  • 1910 წლის დეკემბრის ზოგადი არჩევნები

    ინგლისის C + LU 2,035,297 ხმა (48.8%) 233 დეპუტატის არჩეულმა L 1,849,098 ხმა (44.4%) 187 დეპუტატის არჩეულმა ლაბორატორიამ 300,142 ხმა (6.4%) 34 დეპუტატი აირჩია…

  • 1906 წლის ზოგადი არჩევნები

    ინგლისი C + LU 2,050,800 ხმა (44.3%) 122 დეპუტატის არჩეულმა L 2,255,358 ხმა (49.0%) 306 დეპუტატის არჩეულმა ლაბორატორიამ 288,285 ხმა (5.3%) 26 დეპუტატის არჩეული N…

  • 1900 წლის ზოგადი არჩევნები

    ინგლისის C + LU 1,421,195 ხმა (52.4%) 332 დეპუტატის არჩეულმა L 1,218,525 ხმა (45.6%) 121 დეპუტატი აირჩია ლაბორატორია 53,100 ხმა (1.4%) 1 დეპუტატი აირჩია…